Grenivíkurskóli auglýsir eftir skólaliða

Laus er til umsóknar staða skólaliða við Grenivíkurskóla frá 15. ágúst 2022. Við leitum að barngóðum einstaklingi sem er áreiðanlegur og traustur, fær í mannlegum samskiptum og getur unnið sjálfstætt. Starfshlutfall getur verið á bilinu 80-90%.
Skólaliðar vinna náið með nemendum og öðru starfsfólki skólans; sjá um þrif, gæslu í útiveru, aðstoð í eldhúsi og matsal og aðstoð við nemendur.
Í Grenivíkurskóla eru um 50 nemendur í 1. – 10. bekk. Í skólanum er góður starfsandi þar sem leitast er við að haga skólastarfinu í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Meðal þess sem við leggjum ríka áherslu á er jákvæður skólabragur, góður starfsandi, lýðheilsa og umhverfismennt. Nánari upplýsingar um skólann má finna á www.grenivikurskoli.is
Umsóknarfrestur er til 21. júní 2022. Senda skal umsókn á netfangið thorgeir@grenivikurskoli.is og verður móttaka umsókna staðfest.
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Þorgeir Rúnar Finnsson, skólastjóri, í síma 414-5410 eða í tölvupósti thorgeir@grenivikurskoli.is


Szkoła w Grenivíku szuka personelu szkolnego
Na stanowisko personelu szkolnego w Grenivíkurskóli można aplikować od 15 sierpnia 2022 r. Poszukujemy osoby zainteresowanej pracą z dziećmi, rzetelnej i godnej zaufania, dobrze komunikującej się i potrafiącej pracować samodzielnie. Stopa zatrudnienia może być w przedziale 80-90%.
Personel szkoły ściśle współpracuje z uczniami i innymi pracownikami szkoły. Obowiązki na stanowisku pracy: Dbanie o sprzątanie, monitorowanie uczniów w czasie wolnym, asystowanie w kuchni i jadalni oraz udzielanie ogólnej pomocy uczniom.
Grenivíkurskóli ma około 50 uczniów w klasach 1-10. Szkoła ma dobre morale zarówno wśród uczniów, jak i pracowników i staramy się, aby wszyscy czuli się mile widziani. Wśród rzeczy, na które kładziemy duży nacisk to pozytywna atmosfera w szkole, dobre morale, zdrowie publiczne i edukacja ekologiczna. Więcej informacji o szkole można znaleźć na www.grenivikurskoli.is
Trmin składania wniosków upływa 21 czerwca 2022 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail thorgeir@grenivikurskoli.is, a otrzymanie zgłoszeń zostanie potwierdzone.
Wszelkie nformacje na temat pracy udziela Þorgeir Rúnar Finnsson, dyrektor, tel. 414-5410 lub e-mailem thorgeir@grenivikurskoli.is