Reglur um frístundastyrki 2021

Reglur um frístundastyrki 2021

 

Frístundastyrkir eru fyrir börn á grunnskólaaldri, ætlaðir til að stuðla að aukinni hreyfingu og virkni barna í sveitarfélaginu.

 

Hámark styrks á árinu er kr. 30.000 á barn með lögheimili í Grýtubakkahreppi.  Styrkur er veittur vegna æfinga- og þátttökugjalda.  Ekki er greitt vegna annars kostnaðar, s.s. ferðakostnaðar, mótsgjalda, kostnaðar v. kaupa á búnaði eða annars tilfallandi kostnaðar við iðkun og keppni.

 

Styrkhæft er hversskonar reglulegt íþrótta- og tómstundastarf.  Leiki vafi á afgreiðslu úrskurðar sveitarstjórn um styrkhæfi.

 

Foreldrar skulu almennt sækja um styrkinn á heimasíðu, einnig er þó hægt að sækja um styrkinn á skrifstofu Grýtubakkahrepps. Með þurfa að fylgja afrit kvittana fyrir æfinga/þáttökugjöldum.  Styrkur verður aldrei hærri en sem nemur greiddum gjöldum skv. kvittunum. 

 

Hægt er að sækja um styrk vegan iðkunar á árinu 2021 til loka ársins.  Eftir 31.12.2021 er ekki hægt að sækja um vegna þess árs.  Styrkir skulu að jafnaði greiddir út innan mánaðar frá því sótt er um.

 

 

Staðfest á fundi sveitarstjórnar 20. janúar 2021.

 

Umsókn um frístundarstyrk