Reglur um frístundastyrki 2024

Reglur um frístundastyrki 2024

Frístundastyrkir eru fyrir börn á grunnskólaaldri, ætlaðir til að stuðla að aukinni hreyfingu og virkni barna í sveitarfélaginu.

Hámark styrks á árinu er kr. 36.300,- á barn með lögheimili í Grýtubakkahreppi. Styrkur er veittur vegna æfinga- og þátttökugjalda. Ekki er greitt vegna annars kostnaðar, s.s. ferðakostnaðar, mótsgjalda, kostnaðar v. kaupa á búnaði eða annars tilfallandi kostnaðar við iðkun og keppni.

Styrkhæft er hverskonar reglulegt íþrótta- og tómstundastarf. Leiki vafi á afgreiðslu úrskurðar sveitarstjórn um styrkhæfi.

Foreldrar skulu sækja um styrkinn á heimasíðu með útfyllingu umsóknar. (Stjórnsýsla/eyðublöð). Með þurfa að fylgja afrit kvittana fyrir æfinga/þáttökugjöldum. Styrkur verður aldrei hærri en sem nemur greiddum gjöldum skv. kvittunum.

Hægt er að sækja um styrk vegan iðkunar á árinu 2024 til loka ársins. Eftir 31.12.2024 er ekki hægt að sækja um vegna þess árs. Styrkir skulu að jafnaði greiddir út innan mánaðar frá því sótt er um.

 

Staðfest á fundi sveitarstjórnar 8. janúar 2024.

 

Umsókn um frístundarstyrk