Reglur um frístundastyrki 2023

Reglur um frístundastyrki 2023

Frístundastyrkir eru fyrir börn á grunnskólaaldri, ætlaðir til að stuðla að aukinni hreyfingu og virkni barna í sveitarfélaginu.

Hámark styrks á árinu er kr. 33.000,- á barn með lögheimili í Grýtubakkahreppi. Styrkur er veittur vegna æfinga- og þátttökugjalda. Ekki er greitt vegna annars kostnaðar, s.s. ferðakostnaðar, mótsgjalda, kostnaðar v. kaupa á búnaði eða annars tilfallandi kostnaðar við iðkun og keppni.

Styrkhæft er hverskonar reglulegt íþrótta- og tómstundastarf. Leiki vafi á afgreiðslu úrskurðar sveitarstjórn um styrkhæfi.

Foreldrar skulu sækja um styrkinn á heimasíðu (Stjórnsýsla/eyðublöð) eða á skrifstofu sveitarfélagsins. Með þurfa að fylgja afrit kvittana fyrir æfinga/þáttökugjöldum. Styrkur verður aldrei hærri en sem nemur greiddum gjöldum skv. kvittunum.

Hægt er að sækja um styrk vegna iðkunar á árinu 2023 til loka ársins. Eftir 31.12.2023 er ekki hægt að sækja um vegna þess árs. Styrkir skulu að jafnaði greiddir út innan mánaðar frá því sótt er um.

 

Staðfest á fundi sveitarstjórnar 9. janúar 2023.

Umsókn um frístundarstyrk