Reglur um frístundastyrki 2018

Reglur um frístundastyrki 2018

 

Frístundastyrkir eru fyrir börn á grunnskólaaldri, ætlaðir til að stuðla að aukinni hreyfingu og virkni barna í sveitarfélaginu.

 

Hámark styrks á árinu er kr. 25.000 á barn með lögheimili í Grýtubakkahreppi.  Styrkur er veittur vegna æfinga- og þátttökugjalda.  Ekki er greitt vegna annars kostnaðar, s.s. ferðakostnaðar, mótsgjalda, kostnaðar v. kaupa á búnaði eða annars tilfallandi kostnaðar við iðkun og keppni.

 

Styrkhæft er hversskonar reglulegt íþrótta- og tómstundastarf.  Leiki vafi á afgreiðslu úrskurðar sveitarstjórn um styrkhæfi.

 

Foreldrar skulu sækja um styrkinn á skrifstofu sveitarfélagsins eða á heimasíðu.  Með þurfa að fylgja afrit kvittana fyrir æfinga/þáttökugjöldum.  Styrkur verður aldrei hærri en sem nemur greiddum gjöldum skv. kvittunum. 

 

Hægt er að sækja um styrk vegan iðkunar á árinu 2018 til loka ársins.  Eftir 31.12.2018 er ekki hægt að sækja um vegna þess árs.  Styrkir skulu að jafnaði greiddir út innan mánaðar frá því sótt er um.

 

 

Staðfest á fundi sveitarstjórnar 29. janúar 2018.

 

Umsókn um frístundarstyrk