Grunnskóli

Grenivíkurskóli flutti í núverandi húsnæði 13. okt. 1981. Áður var skólinn í Gamla skólanum sem byggður var 1925 og var löngu orðinn allt of lítill. 

Skólahúsið er 620m² að flatarmáli á tveimur hæðum. Sundlaug er við skólann, byggð 1990. Hún er 8x16,67 m, og ekki yfirbyggð. Íþróttahúsið var byggt 1994. Salurinn er 18x28 m með áhorfendapöllum til annarrar hliðar. Nýbygging við íþróttamiðstöð var vígð haustið 2005.

Nemendur Grenivíkurskóla eru 47 í vetur. Þeir voru flestir rúmlega 90 um miðjan 9. áratuginn en fækkaði á fimmtán árum alveg niður í 43. Nemendafjöldi hefur verið í kringum 50 undanfarin ár.

Einkunnarorð skólans eru: hugur, hönd og heimabyggð. „Hugur“ vísar til þess andlega afls sem býr í nemendum og starfsfólki, getuna til að hugsa gagnrýnið og skilja heiminn í kringum okkur. „Hönd“ stendur fyrir framkvæmdir, það að vinna með þá þekkingu sem aflað hefur verið og einnig það nám sem fram fer með því að skapa og finna lausnir í verklegum greinum. „Heimabyggð“ er okkur mikilvæg, þekking á sögu og umhverfi, þátttaka í félagsstarfi og atvinnulífinu. Nemendur læra að þekkja sína heimabyggð og skilja hvernig nærsamfélagið virkar.

Skólaheit Grenivíkurskóla er:  ,,Ég kem í skólann til að læra og gera mitt besta”.

Í skólaheitinu felst að skólinn leitast við að haga skólastarfinu í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Áhersla er lögð á að nýta námstímann vel og að allir geti nýtt hæfileika sína til fulls.

Sjá einnig