Álagning fasteignagjalda 2023

Álagningu fasteignagjalda 2023 er lokið og álagningarseðlar ættu að verða aðgengilegir á upplýsingasíðunni www.island.is undir mínar síður nú síðar í dag eða í kvöld.

ATH.: Álagningarseðlar verða ekki sendir í pósti nema þeim sem sérstaklega óska eftir því við skrifstofu Grýtubakkahrepps.

Álagningarprósentur eru almennt óbreyttar milli ára nema vatnsskattur sem lækkar úr 0,25% í 0,20%. Sorphirðugjöld hækka almennt um 33,3%, sbr. frétt síðan í desember.

Fasteignamat hefur að jafnaði hækkað verulega milli ára sem er bein afleiðing af þróun söluverðs eigna. Mikill breytileiki er þó eftir staðsetningu og flokkum fasteigna, hækkun gjalda er því misjöfn og fer eftir þróun fasteignamats á viðkomandi eign. Langmest hækkun er á íbúðarhúsnæði á Grenivík eða jafnvel yfir 40% í sumum tilvikum.

Til að milda hækkanir er nú, auk lækkunar á vatnsskatti, gjalddögum fasteignagjalda fjölgað í átta, voru sjö áður. Greiðendur athugið að það verða ekki sendir út greiðsluseðlar v. innheimtu fasteignagjalda, þeir birtast í netbönkum hvers og eins. Eindagi er fyrsti virki dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga.

Greiðsluseðill vegna fyrsta gjalddaga, 1. febrúar, er þegar kominn inn í heimabanka, en eindagi hans er 1. mars.

Greiðendur geta þó fengið greiðsluseðla senda í pósti hafi þeir t.d. ekki aðgang að netbanka, og eru allir sem óska eftir því beðnir að hafa sem fyrst samband við skrifstofu Grýtubakkahrepps í síma 414 5400.

Reglur um afslátt af fasteignaskatti til öryrkja og ellilífeyrisþega eru í endurskoðun og verða birtar þegar þær hafa verið afgreiddar af sveitarstjórn. Reiknað er með að tekjuviðmið verði hækkuð töluvert frá því sem verið hefur þannig að fleiri munu eiga rétt á afslætti en áður.