Sveitarstjórnarfundur nr. 405

12.12.2019 00:00

Sveitarstjórnarfundur nr. 405

Fimmtudaginn 12. desember 2019, kom sveitarstjórn Grýtubakkahrepps saman til fundar á skrifstofu hreppsins að Túngötu 3 á Grenivík.  Þórarinn Ingi Pétursson og Margrét Melstað fjarverandi, Gísli Gunnar Oddgeirsson og Arnþór Pétursson mættir í þeirra stað, aðrir aðalfulltrúar mættir.  Einnig sat sveitarstjóri fundinn. 

Fundurinn hófst kl. 17:00.

Gjörðir fundarins voru þessar:                                              

1.  Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, dags. 29. nóv. 2019.

            Fundargerðin lögð fram.

2.  Fundargerð stjórnar Markaðsstofu Norðurlands, dags. 27. nóv. 2019.

            Fundargerðin lögð fram

3.  Fundargerðir stjórnar Norðurorku, dags. 9. okt. og 23. okt. 2019.

            Fundargerðir lagðar fram.

4.  Fundargerð stjórnar Hafnasamlags Norðurlands, dags. 27. nóv. 2019.

            Fundargerðin lögð fram.

5.  Fundargerð byggingarnefndar, dags. 25. nóv. 2019.

            Fundargerðin lögð fram.  Í fundarlið nr. 1 fær Gjögur hf. Byggingaleyfi fyrir nýjan lausfrysti.

6.  Fundargerð fræðslu- og æskulýðsnefndar, dags. 26. nóv. 2019.

            Fundargerðin lögð fram.  Í henni er beint erindi til sveitarsjórnar um barnvænt samfélag.  Sveitarstjórn tekur málið til umræðu.  Þörf er á frekari skoðun og verður það áfram til umræðu hvort sveitarfélagið geti gripið til frekara aðgerða í þessa veru en þegar hefur verið gert.

7.  Fundargerð bókasafnsnefndar, dags. 25. nóv. 2019.

            Fundargerðin lögð fram.

8.  Erindi frá skipulags- og byggingarfulltrúa, breyting á afgreiðslu byggingarleyfa, síðari umræða.

Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að leggja niður sameiginlega byggingarnefnd Eyjafjarðar og samþykktir/samning um nefndina þannig;

1. gr. Sameiginleg byggingarnefnd Eyjafjarðarsvæðis skal lögð niður.

2. gr. Samþykkt um afgreiðslur sameiginlegrar byggingarnefndar Eyjafjarðarsvæðis,

birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 17. apríl 2013, nr. 420/2013,  skal felld niður.

3. gr. Samþykkt  þessi  tekur  gildi  þegar  öll  samstarfssveitarfélögin  hafa  samþykkt

hana  og  Samgöngu-  og  sveitarstjórnarráðuneytið  hefur  látið  birta  hana  í Stjórnartíðindum.

9.  Erindi frá HSÞ, rekstrarsamningur, dags. 15. nóv. 2019, framhald umræðu.

            Sveitarstjórn samþykkir að gera rekstrarsamning við HSÞ til eins árs, fyrir árið 2020, kr. 640 pr. íbúa. Er innan ramma fjárhagsáætlunar.

10.  Erindi frá sýslumanni, áfengisleyfi vegna þorrablóts, dags. 26. nóv. 2019.

            Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu leyfisins.

11.  Erindi frá Aflinu, samtökum, styrkbeiðni, dags. 6. des. 2019.

            Sveitarstjórn samþykkir að styrkja Aflið um kr. 45.000,- á árinu 2020, er innan ramma fjárhagsáætlunar.

12.  Fundur um þjónustusamninga sveitarfélaga við Akureyri, haldinn 3. des. 2019.

            Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að ganga frá nýjum samningum á sama grunni og þeir sem eru útrunnir eða að renna út.

13.  Grenilundur, persónuverndarstefna.

            Persónuverndarstefna Grenilundar lögð fram og staðfest.

14.  Hlutverk Sambands ísl. sveitarfélaga og framkvæmd landsþings, minnisblað Ólafs R. Ólafssonar hrl. dags. 6. des. 2019.

            Lagt fram minnisblað um hvort það samrýmist hlutverki Sambands íslenskra sveitarfélaga að álykta um 1000 íbúa lágmarksstærð sveitarfélga og afgreiðslu tillögu á landsþingi þess.

            Sveitarstjóra falið að senda álitið til sambandsins og þingmanna, og ítreka jafnframt bókun sveitarstjórnar frá 23. september 2019.

15.  Fjárhagsáætlun 2019, viðauki 1.

            Lagður fram viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2019:

 

Áætluð rekstrarniðurstaða A + B hluta breytist ekki.

Handbært fé var áætlað þúskr. 37.690 en verður með viðauka þúskr. 22.390.

Sveitarstjórn samþykkir viðaukann.

16.  Fjárhagsáætlun 2020 – 2023, síðari umræða, framhald.          

Fjárhagsáætlun 2020 – 2023, lykiltölur:

A-hluti sveitarsjóðs:

            Í þúsundum kr.                            2020                2021                2022                2023  

 

            Rekstrartekjur                         431.858           440.482           449.279           458.251

            Rekstrargjöld                          428.587           437.511           446.265           454.542

            Fjármagnsliðir                                905                    45                  424                  764

               

            Rekstrarniðurstaða                     4.176               3.016               3.438               4.474

 

            Fjárfestingarhreyfingar           (64.944)          (11.187)          (17.206)          (16.574)

            Fjármögnunarhreyfingar           38.136           (12.170)            (7.693)            (9.541)

 

            Samstæða sveitarsjóðs (A+B-hluti):

            Í þúsundum kr.                            2020                2021                2022                2023

            Rekstrartekjur                         563.352           574.606           586.085           597.794

            Rekstrargjöld                          550.004           561.155           572.732           583.986

            Fjármagnsliðir                           (7.067)            (7.158)             (7.307)            (7.389)

               

            Rekstrarniðurstaða                     6.281               6.292               6.046               6.419

 

      Fjárfestingarhreyfingar            (43.500)          (34.858)          (39.000)          (38.500)

            Fjármögnunarhreyfingar             4.519             (1.337)              1.234                (660)

 

Handbært fé í árslok                   4.211               8.512            12.034             15.033

Fjárhagsáætlun samþykkt.

 

Fleira var ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt.  Fundi slitið kl. 20:20.

Þröstur Friðfinnsson ritaði fundargerð.