Sveitarstjórnarfundur nr. 384

10.12.2018 00:00

Mánudaginn 10. desember 2018, kom sveitarstjórn Grýtubakkahrepps saman til fundar á skrifstofu hreppsins að Túngötu 3 á Grenivík.  Allir aðalfulltrúar voru mættir, einnig sat sveitarstjóri fundinn. 

Fundurinn hófst kl. 17:00.

Gjörðir fundarins voru þessar:

1.  Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, dags 30. nóv. 2018.

            Fundargerð lögð fram.                                  

2.  Fundargerð stjórnar Eyþings, dags. 23. nóv. 2018.

            Fundargerð lögð fram.

3.  Fundargerð stjórnar Norðurorku, dags. 28. nóv 2018.

            Fundargerð lögð fram.

4.  Fundargerð fræðslu- og æskulýðsnefndar, dags. 12. sept. 2018.

            Fundargerð lögð fram.

5.  Fundargerð bókasafnsnefndar, dags. 5. desember 2018.

            Fundargerð lögð fram.

6.  Erindi frá Sambandi ísl. sveitarfélaga, umboð til kjarasamninga.

            Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps samþykkir að fela Sambandi íslenskra sveitarfélaga að semja fyrir hönd hreppsins við öll hlutaðeigandi stéttarfélög um kjör starfsmanna Grýtubakkahrepps.  Sveitarstjórn felur sveitarstjóra Þresti Friðfinnssyni kt. 260861-2479, að ganga frá og undirrita fyrir hönd Grýtubakkahrepps, umboð til Sambands ísl.sveitarfélaga vegna kjarasamninga, í samræmi við erindi sambandins frá 4. desember 2018.                                  

7.  Erindi frá bókaútgáfunni Hólum, vegna bókarútgáfu, dags. 29. nóv. 2018.

            Erindinu hafnað.

8.  Erindi frá Landgræðslu ríkisins, „bændur græða landið“, dags. 22. nóv. 2018.

            Sveitarstjórn samþykkir að styrkja verkefnið um kr. 45.000,-, er á fjárhagsáætlun.

9.  Erindi frá leikskólastjóra, óveðursreglur, dags. 4. des. 2018.

            Sveitarstjórn telur rétt að leikskólinn sé opin í lengstu lög eins og verið hefur.

10.  Viðauki við fjárhagsáætlun 2018.

Viðauki 1, sundurliðun í þúsundum kr.:

Skattekjur:

00  Tekjujöfnunarframlag frá Jöfnunarsjóði, tekjur hækka um 4.335

Annar rekstrarkostnaður:

06  Endurnýjun á kurli í sparkvöll (líka eignfært í áætlun), gjöld lækka um 2.000

08  Aukning í magni úrgangs, gjöld hækka um 2.000

09  Mótframlag vegna fornleifarannsókna, (áður bókað) gjöld hækka um 1.000

09  V. persónuverndarfulltrúa (áður bókað um ráðningu) gjöld hækka um 735

09  V. ýmiss kostnaðar við skiplagsmál, gjöld hækka um 300

11  Vinna við efnisnám v. framkvæmda, gjöld hækka um 1.200

21  Lögfræðiþjónusta v. ýmissa samninga ofl., gjöld hækka um 500

21  Gjöf v. afmælis Grenilundar (áður bókað), gjöld hækka um 600

Viðaukinn hefur ekki áhrif á afkomu eða sjóðstreymi.

Viðauki 1 samþykktur.

11.  Fjárhagsáætlun 2019 – 2022, síðari umræða, framhald.           

            Fjárhagsáætlun 2019 – 2022, lykiltölur:

A-hluti sveitarsjóðs:

            Í þúsundum kr.                            2019                2020                2021                2022  

            Rekstrartekjur                         420.762           429.164           437.735           446.476

            Rekstrargjöld                          415.876           423.637           430.567           438.000

            Fjármagnsliðir                             1.047                (106)               (439)                 (20)              

            Rekstrarniðurstaða                     5.933               5.421               6.729               8.456

 

            Fjárfestingarhreyfingar           (29.315)          (47.960)            (7.205)            (1.225)

            Fjármögnunarhreyfingar          17.304             21.524           (28.998)          (31.531)

 

            Samstæða sveitarsjóðs (A+B-hluti):

            Í þúsundum kr.                            2019                2020                2021                2022

            Rekstrartekjur                         542.874           553.718           564.780           576.062

            Rekstrargjöld                          529.014           537.184           546.782           557.248

            Fjármagnsliðir                           (9.402)             (8.019)            (7.955)           (8.397)              

            Rekstrarniðurstaða                     4.458               8.516             10.042             10.418

           

            Fjárfestingarhreyfingar            (11.000)          (27.500)          (58.858)          (48.000)

            Fjármögnunarhreyfingar         (12.809)          (12.039)              9.095               1.807

 

            Handbært fé í árslok                 37.690             37.246           27.338              21.616

 

Fjárhagsáætlun samþykkt.

 

Fleira var ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt.  Fundi slitið kl. 18:50.

Margrét Melstað ritaði fundargerð.