Sveitarstjórnarfundur nr. 383

28.11.2018 00:00

Miðvikudaginn 28. nóvember 2018, kom sveitarstjórn Grýtubakkahrepps saman til fundar á skrifstofu hreppsins að Túngötu 3 á Grenivík.  Allir aðalfulltrúar voru mættir, einnig sat sveitarstjóri fundinn. 

Fundurinn hófst kl. 18:00.

Gjörðir fundarins voru þessar:

1.  Fundargerð heilbrigðisnefndar Nl. Eystra og fjárhagsáætlun,  dags. 24. okt. 2018.

            Fundargerð lögð fram og fjárhagsáætlun staðfest.                                  

2.  Fundargerð stjórnar Flokkunar, dags. 7. nóv. 2018.

            Fundargerð lögð fram.     

3.  Byggðakvóti 2018/2019.

            Með bréfi Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis dags. 23. nóv. 2018, er byggðakvóta fiskveiðiárið 2018/2019 úthlutað til Grýtubakkahrepps, samtals 29 þorskígildistonnum.

Þar sem afla Grenivíkurbáta er almennt landað annarsstaðar og ekið til vinnslu á Grenivík, samþykkir sveitarstjórn að eftirfarandi sérreglur gildi um úthlutun byggðakvóta hreppsins:

9,67 tonnum, eða 1/3 hluta kvótans, skal deila jafnt milli þeirra skipa sem sækja um byggðakvóta og eiga heimahöfn í Grýtubakkahreppi.

19,33 tonnum, eða 2/3 hlutum kvótans, skal skipta í hlutfalli við úthlutað aflamark sömu skipa fiskveiðiárið 2018/2019.

Að öðru leyti fer eftir reglugerð um úthlutun byggðakvóta nr. 685/2018. 

4.  Persónuverndarstefna Grýtubakkahrepps.

Persónuverndarstefna yfirfarin og samþykkt. Verður birt á heimasíðu sveitarfélagsins.

5.  Erindi frá Óla Þór Péturssyni, varðar Ægissíðu 28-30, dags. 13. nóv. 2018.

            Fyrir fundinum liggur erindi frá Óla Þór Péturssyni þar sem óskað er eftir heimild sveitarstjórnar til að skipta parhúsi við Ægissíðu 28-30 upp í fjórar íbúðir. Íbúðirnar yrðu 1-2 herbergja og 50-60 fm að grunnfleti. Meðfylgjandi erindinu er skýringarmynd sem sýnir fyrirhugaða skiptingu hússins.
Sveitarstjórn tekur vel í erindið og vísar því í grenndarkynningu skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tímabil grenndarkynningar skal stytt sbr. 3. mgr. fyrrnefndrar lagagreinar ef hagsmunaaðilar lýsa því skriflega yfir að þeir geri ekki athugasemd við áformin, og telst erindið þá samþykkt.

6.  Erindi frá Kristborgu Þórsdóttur, skráning minja í Fjörðum, dags. 20. nóv. 2018.

            Afgreiðslu frestað, sveitarstjóra falið að afla meiri upplýsinga um erindið.                                  

7.  Erindi frá Stígamótum, fjárbeiðni, dags. 31. október 2018.

            Erindinu hafnað, sveitarfélagið styrkir Aflið.

8.  Erindi frá Mæðrastyrksnefnd Akureyrar og fleirum, jólaaðstoð, dags. 14. nóv. 2018.

            Samþykkt að styrkja málefnið um kr. 40.000,-.

9.  Erindi frá Jakobi Þór, hugmynd að kynningarmyndbandi, dags. 7. nóv. 2018.

Sveitarstjórn líst vel á þá hugmynd að gera kynningarmyndband um Grýtubakkahrepp og fagnar frumkvæði Jakobs Þórs.

10.  Erindi frá Ásgeiri í Höfða ehf., gamla fjárréttin, dags. 15. nóv. 2018.

            Sveitarstjórn samþykkir erindið og sveitarstjóra falin úrvinnsla málsins.

11.  Fjárhagsáætlun 2019 – 2022, síðari umræða, framhald.           

Álagningarhlutfall gjalda hjá Grýtubakkahreppi 2019

Útsvarsprósenta (hámark)                                                              14,52%

Fasteignaskattur A                                                                            0,48%            

(örorku- og ellilífeyrisþegar fá afslátt samkvæmt reglum Grýtubakkahrepps)

Fasteignaskattur B (opinberar byggingar)                                         1,32%

Fasteignskattur C                                                                             1,50%

Vatnsskattur                                                                                     0,25%

Lóðarleiga af fasteignamati lóða                                                      0,75%

Fráveitugjald/holræsagjald af fasteignamati húss og lóðar             0,25%

Aukavatnsgjald stórnotenda (fyrirtækja), rúmmálsgjald              17.00 kr/m3

Sorphirðugjald:

Íbúðir á Grenivík og sveitaheimili                       kr. 31.395.-

Sumarbústaðir utan Grenivíkur                          kr. 14.595.-

Endurvinnslutunnur eru losaðar á fjögurra vikna fresti og almennt sorp aðra hvora viku.

Sorphirðugjald fyrirtækja (þ.m.t. sveitabýla):

Flokkur 1                                                         kr.   25.620.-

Flokkur 2                                                         kr.   31.395.-

Flokkur 3                                                         kr.   62.685.-

Flokkur 4                                                         kr. 103.950.-

Flokkur 5                                                         kr. 211.050.-

Flokkur 6                                                         kr. 525.000,-

Hreppsnefnd skipar fyrirtækjum í flokka eftir stærð fyrirtækis og magni sorps.

Gjaldtaka fyrir losun seyru:

Rotþrær minni en 3.600 l                                               kr.     8.400.-

Rotþrær 3.600 l og stærri                                               kr.   12.600.-

Gjald fyrir eyðingu dýrahræja, lagt á heildarfjölda hverrar dýrategundar samkv. forðagæsluskýrslu:

Nautgripir         300 kr/grip                              Sauðfé og geitur 50 kr/grip

Hross                80 kr/grip                                Grísir 200 kr/grip

Gjalddagar:

7 gjalddagar frá 01.02.2018-01.08.2018 fyrir kr. 30.001.- og hærra

2 gjalddagar, 01.04.2018 og 01.06.2018 fyrir kr. 10.001-30.000.-

1 gjalddagi, 01.05.2018 fyrir lægra en kr. 10.000.-

Sveitarstjórn staðfestir ofangreind hlutföll og gjöld.  Aðrar gjaldskrár staðfestar, verða birtar á heimasíðu.  Farið yfir og gengið frá fjárfestingaráætlun 2019 – 2022.

Síðari umræðu frestað.

Fleira var ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt.  Fundi slitið kl. 20.45.

Margrét Melstað ritaði fundargerð.