Sveitarstjórnarfundur nr. 363

14.12.2017 00:00

Sveitarstjórnarfundur nr. 363

Fimmtudaginn 14. desember 2017, kom sveitarstjórn Grýtubakkahrepps saman til fundar á skrifstofu hreppsins að Túngötu 3 á Grenivík.  Allir aðalfulltrúar mættir, einnig sat sveitarstjóri fundinn.  Fundurinn hófst kl. 17:00.

Gjörðir fundarins voru þessar:

1.  Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, dags. 24. nóv. 2017.

            Fundargerðin lögð fram.

2.  Fundargerð svæðisskipulagsnefndar Eyjafjarðar, dags. 29. nóv. 2017 og fjárhagsáætlun 2018.

            Fundargerðin lögð fram, fjárhagsáætlun staðfest, gert er ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun hreppsins.

3.  Fundargerð bókasafnsnefndar, dags. 22. nóv. 2017.

            Fundargerðin lögð fram.

4.  Erindi frá Sambandi ísl. sveitarfélga dags. 30. nóv. 2017, samþykkt stjórnar; „Í skugga valdsins“.

            Er Samband ísl. Sveitarfélaga að beina því til sveitarstjórna að setja sér formlega stefnu og viðbragðsáætlun vegna eineltis, ofbeldis og kynferðislegrar áreitni, enda sé slík hegðun ólíðandi með öllu.  Sveitarstjórn tekur heilshugar undir erindið.  Farið verður í heildarendurskoðun á siðareglum og samþykktum Grýtubakkahrepps í vor og verða þessar ábendingar m.a. hafðar til hliðsjónar við þá endurskoðun.

5.  Byggðakvóti 2017/2018.

            Með bréfi Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis dags. 21. nóv. 2017, er byggðakvóta fiskveiðiárið 2017/2018 úthlutað til Grýtubakkahrepps, samtals 37 þorskígildistonnum.

Þar sem afla Grenivíkurbáta er almennt landað annarsstaðar og ekið til vinnslu á Grenivík, samþykkir sveitarstjórn að eftirfarandi reglur gildi um úthlutun byggðakvóta hreppsins:

12,3 tonnum, eða 1/3 hluta kvótans, skal deila jafnt milli þeirra skipa sem sækja um byggðakvóta og eiga heimahöfn í Grýtubakkahreppi.

24,7 tonnum, eða 2/3 hlutum kvótans, skal skipta í hlutfalli við úthlutað aflamark sömu skipa fiskveiðiárið 2017/2018.

Að öðru leyti fer eftir reglugerð um úthlutun byggðakvóta nr. 604/2017.

6.  Viðauki við fjárhagsáætlun 2017, fjárfestingarhluti.

            Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps samþykkir eftirfarandi viðauka við fjárfestingarhluta fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017;

Fjárfesting í byggingu leiguíbúða sem var áætluð kr. 45 millj., hækkar í kr. 57 millj., en byggingaframkvæmdir eru á undan áætlun.   Mismuninum er mætt með handbæru fé, ekki kemur til lántöku vegna fjárfestinga á árinu eins og áætlað hafði verið.

7.  Fjárhagsáætlun 2018 – 2021, síðari umræða, framhald.

Fjárhagsáætlun 2018 – 2021, lykiltölur:

            A-hluti sveitarsjóðs:

            Í þúsundum kr.                            2018                2019                2020                2021  

            Rekstrartekjur                         390.862           398.667           406.628           414.748

            Rekstrargjöld                          391.198           399.109           408.468           416.196

            Fjármagnsliðir                             2.478               9.610               9.808             10.021

            Rekstrarniðurstaða                     2.141               9.168               7.968               8.572

 

            Fjárfestingarhreyfingar           (5.830)           (42.084)          (34.899)            (7.632)

            Fjármögnunarhreyfingar         (3.262)               5.878               8.469           (34.959)

 

            Samstæða sveitarsjóðs (A+B-hluti):

            Í þúsundum kr.                            2018                2019                2020                2021

            Rekstrartekjur                         510.679           515.680           520.881           531.286

            Rekstrargjöld                          494.282           504.619           515.640           525.966

            Fjármagnsliðir                           (7.067)                  (74)                 574                 709

            Rekstrarniðurstaða                     9.329             10.988               5.815               6.030

           

            Fjárfestingarhreyfingar            (27.600)          (21.558)          (37.200)          (40.000)

            Fjármögnunarhreyfingar           10.691           (22.786)             2.208            (11.404)

 

            Handbært fé í árslok                 36.082             29.816           33.819              22.207

Fjárhagsáætlun samþykkt.

 

Fleira var ekki tekið fyrir.  Fundargerð lesin upp og samþykkt.  Fundi slitið kl. 19.00.

Ásta F. Flosadóttir ritaði fundargerð.