Sveitarstjórnarfundur nr. 340

21.11.2016 00:00

 

Mánudaginn 21. nóvember 2016,  kom sveitarstjórn Grýtubakkahrepps saman til fundar á skrifstofu hreppsins að Túngötu 3.  Mættir voru allir aðalfulltrúar. Einnig sat sveitarstjóri fundinn.  Fundurinn hófst kl. 17:00.

 

Gjörðir fundarins voru þessar:

 

1.  Byggðakvóti 2016/2017, nánari útfærsla.

            Þar sem fyrri afgreiðsla sveitarstjórnar var ófullnægjandi, samþykkir sveitarstjórn eftirfarandi útfærslu á úthlutun byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2016/2017:

           

5 tonn, 1/3 byggðakvótans skal deila jafnt milli þeirra skipa sem sækja um byggðakvóta og eiga heimahöfn í Grýtubakkahreppi.

10 tonn, 2/3 byggðakvótans skal skipta eftir aflamarki sömu skipa.

 

Að öðru leyti fer eftir reglugerð um úthlutun byggðakvóta nr. 641/2016.

                                   

2.  Fjárhagsáætlun 2017 – 2020, síðari umræða, framhald.

           

Álagningarhlutfall gjalda hjá Grýtubakkahreppi 2017:

 

Útsvarsprósenta (hámark)                                                             14,52%

Fasteignaskattur A                                                                   0,48%            

(örorku- og ellilífeyrisþegar fá afslátt samkvæmt reglum Grýtubakkahrepps)

Fasteignaskattur B (opinberar byggingar)                                             1,32%

Fasteignskattur C                                                                    1,50%

Vatnsskattur                                                                           0,25%

Lóðarleiga af fasteignamati lóða                                                          0,75%

Fráveitugjald/holræsagjald af fasteignamati húss og lóðar          0,25%

Aukavatnsgjald stórnotenda (fyrirtækja), rúmmálsgjald             16.50 kr/m3

 

Sorphirðugjald:

Íbúðir á Grenivík og sveitaheimili                    kr. 29.900.-

Sumarbústaðir utan Grenivíkur                         kr. 13.900.-

Endurvinnslutunnur eru losaðar á fjögurra vikna fresti og almennt sorp aðra hvora viku.

 

Sorphirðugjald fyrirtækja (þ.m.t. sveitabýla):

Flokkur 1                                                        kr.   24.400.-

Flokkur 2                                                        kr.   29.900.-

Flokkur 3                                                        kr.   59.700.-

Flokkur 4                                                        kr.   99.000.-

Flokkur 5                                                        kr. 201.000.-

Hreppsnefnd skipar fyrirtækjum í flokka eftir stærð fyrirtækis og magni sorps.

 

Gjaldtaka fyrir losun seyru:

Rotþrær minni en 3.600 l                                             kr.   7.300.-

Rotþrær 3.600 l og stærri                                             kr.   11.500.-

 

Gjald fyrir eyðingu dýrahræja, lagt á heildarfjölda hverrar dýrategundar samkv. forðagæsluskýrslu:

Nautgripir        300 kr/grip                              Sauðfé og geitur 50 kr/grip

Hross               80 kr/grip                                Grísir 200 kr/grip

 

Gjalddagar:

7 gjalddagar frá 01.02.2016-01.08.2016 fyrir kr. 30.001.- og hærra

2 gjalddagar, 01.04.2016 og 01.06.2016 fyrir kr. 10.001-30.000.-

1 gjalddagi, 01.05.2016 fyrir lægra en kr. 10.000.-

 

Umræðu frestað.

 

Fleira var ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt.  Fundi slitið kl. 20.30

Ásta F. Flosadóttir