Sveitarstjórn

21.10.2013 00:00

Sveitarstjórnarfundur nr. 270

Mánudaginn 21. október 2013 kom sveitarstjórn Grýtubakkahrepps saman til fundar á skrifstofu Grýtubakkahrepps. Allir sveitarstjórnarmenn mættir ásamt sveitarstjóra. Fundurinn hófst kl 17:00.


Gjörðir fundarins voru þessar:

1. Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 5. júní, 4. september, 11. september og 2. október 2013. Lagðar fram.

2. Bréf frá Vegagerðinni, dags. 9. október 2013. Í bréfinu er verið að tilkynna um að fjármagn til að girða meðfram þjóðvegi frá Fnjóskárbrú að Víkurskarði sé ekki á lausu í ár hjá Vegagerðinni. Lagt fram.

3. Bréf frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 16. október 2013.  Grýtubakkhreppur fékk úthlutað 152 þorskígildatonnum í byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2013 til 2014.
Sveitarstjórn samþykkir að gera eftirfarandi tillögu að skilyrðum fyrir úthlutun til atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneytisins.

a) C-liður 1. gr. reglugerðar frá 10. júlí 2013, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2013/2014, fellur niður.

b) 45 þorskígildistonnum skal skipta jafnt milli fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr.sömu reglugerðar.

c) 107  þorskígildistonnum verði skipt hlutfallslega á þau sömu skip miðað við úthlutað aflamark á grundvelli aflahlutdeildar í bolfiski 1. september 2013 í þorskígildum talið.
Að öðru leyti verði farið eftir reglugerð frá 10. júlí 2013 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2013/2014. Jón Helgi vék af fundi meðan þessi liður var ræddur.

4. Bréf frá skemmtinefnd árshátíðar Búnaðarfélagsins, dags. 16. október 2013. Er verið að fara fram á að leigugjald verði fellt niður á árshátíð sem haldin verður 26. október 2013.  Samþykkt að styrkja hátíðina sem nemur húsaleigu.

5. Viðtalstími þingmanna. Er verið að bjóða sveitarstjórn upp á fund með þingmönnum kjördæmisins 25. október nk. Samþykkt að þiggja boðið.

6. Viðauki við fjárhagsáætlun 2013. Tekjur (útsvar, staðgreiðsla og jöfnunarsjóður) aukast  um kr. 13.514.000,-. Rekstrargjöld aukast um kr. 5.010.000,-. Því fer rekstrarniðurstaða samstæðu úr kr. 3.146.000,- í kr. 11.650.000,-. Fjárfestingar samstæðu aukast um kr. 13.000.000,- og fara úr kr. 17. 310.000,- í 30.310.000,-.Lántaka eykst úr kr. 46.800.000,- í kr 60.800.000,.   Viðaukarnir samþykktir en áður hefur sveitarstjórn samþykkt hluta af ofangreindu viðaukum.

7. Fjárhagsáætlun Grýtubakkahrepps 2014 - 2017.
1) Álagningarhlutfall gjalda 2014
Álagningarhlutfall gjald í Grýtubakkahreppi
árið 2014 er sem hér segir:

Útsvarspróse                                            14,48%
Fasteignaskattur A                                     0,40%  
(örorku- og ellilífeyrisþegar fá afslátt samkvæmt reglum Grýtubakkahrepps)
Fasteignaskattur B (opinberar byggingar)    1,32%
Fasteignskattur C                                      1,50%
Vatnsskattur                                             0,30%
Lóðarleiga af fasteignamati lóða                1,00%
Fráveitugjald/holræsagjald af fasteignamati húss og lóðar0,25%
Aukavatnsgjald stórnotenda (fyrirtækja), rúmmálsgjald 13,94 kr/m3

Sorphirðugjald:
Íbúðir á Grenivík og sveitaheimili  kr. 33.000.-
Sumarbústaðir utan Grenivíkur     kr. 13.000.-
Endurvinnslutunnur eru losaðar á fjögurra vikna fresti og almennt sorp aðra hvora viku.

Sorphirðugjald fyrirtækja (þ.m.t. sveitabýla):
Flokkur 1     kr.   23.000.-
Flokkur 2     kr.   33.000.-
Flokkur 3     kr.   56.000.-
Flokkur 4     kr.   93.000.-
Flokkur 5     kr. 190.000.-
Hreppsnefnd skipar fyrirtækjum í flokka eftir stærð fyrirtækis og magni sorps.

Gjaldtaka fyrir losun seyru:
Rotþrær minni en 3.000 l   kr.   5.500.-
Rotþrær 3.000 l og stærri   kr.   8.800.-

Gjald fyrir eyðingu dýrahræja, lagt á heildarfjölda hverrar dýrategundar samkv. forðagæsluskýrslu:
Nautgripir 300 kr/grip   Sauðfé og geitur 50 kr/grip
Hross         80 kr/grip                  Grísir 200 kr/grip
Gjalddagar:
7 gjalddagar frá 01.02.2014-01.08.2014 fyrir kr. 30.001.- og hærra
2 gjalddagar, 01.04.2014 og 01.06.2014 fyrir kr. 10.001-30.000.-
1 gjalddagi, 01.05.2014 fyrir lægra en kr. 10.000.-

2) Forsendur fjárhagsáætlunar 2014. Lagt fram.

3) Fjárhagsáætlun 2014 - 2017 Lögð fram fjárhagsáætlun Grýtubakkahrepps 2014 – 2017, fyrri umræða.
Fyrri umræðu lokið.

 Fleira var ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt. Fundi slitið kl. 20:10.