Landbúnaðar- og umhverfisnefnd

07.03.2023 00:00

Fundur var haldinn í landbúnaðar- og umhverfisnefnd þriðjudaginn 7. mars 2023 kl 17.00 á skrifstofu sveitarfélagsins, Túngötu 3, Grenivík. Mætt á fundinn: Margrét Melstað, Þorgeir Rúnar Finnsson, Guðjón Þórsteinsson, Stefanie Lohmann og Hildur Þorsteinsdóttir. Þorgeir ritaði fundargerð.

  1. Fundargerð síðasta fundar undirrituð.
  1. Siðareglur Grýtubakkahrepps.

Nefndarmenn hvattir til þess að kynna sér siðareglur Grýtubakkahrepps og virða þær í hvívetna í störfum sínum.

  1. Erindisbréf landbúnaðar- og umhverfisnefndar, framhald umræðu.

Farið yfir erindisbréf nefndarinnar. Nefndin telur þörf á frekari endurskoðun erindisbréfsins, en í því koma fram þættir sem nefndin telur eðlilegt að breyta, umorða, bæta við eða taka út, svo sem þættir á borð við eftirlit með heilbrigði búfjár og vinnu við sjúkdómavarnir, mat á umhverfisáhrifum og fleira.

Endurskoðun þessi þarf að fara fram í samhengi við lög, reglugerðir, og samþykktir sveitarfélagins er varða umhverfis- og landbúnaðarmál.

  1. Minnisblað um ágang búfjár – frá Sambandinu, mál sem vísað var til nefndarinnar frá sveitarstjórn til ályktunar.

Afgreiðslu frestað.

  1. Fornleifarannsóknir í Fjörðum – niðurstöður skýrslu.

Mál í vinnslu hjá sveitarstjóra.

  1. Girðingamál

Gert er ráð fyrir að klárað verði að girða frá Fnjóská að Víkurskarði í sumar. Landbúnaðar- og umhvefisnefnd fagnar því og hvetur jafnframt eigendur búfjár í sveitarfélaginu til þess að sinna viðhaldi girðinga vel og sporna þannig gegn lausagöngu búfjár og tryggja öryggi á vegum í sveitarfélaginu.

  1. Úthlutun úr Landbótasjóði 2023

Grýtubakkahreppur hefur fengið úthlutun úr Landbótasjóði til kaupa á áburði sem nýttur verður til landgræðslu á Leirdalsheiði.

Fleira ekki tekið fyrir. Samþykkt að ganga frá fundargerð í tölvu og skrifa undir á næsta fundi.

Fundi slitið kl. 19:30.