Fjárhagsáætlun Grýtubakkahrepps 2020- 2023

Sveitarstjórn staðfesti á fundi sínum 12. desember 2019, fjárhagsáætlun fyrir árin 2020 – 2023.  Reksturinn er áfram með sama sniði og er gert ráð fyrir tekjuafgangi 2020 upp á 6,3 millj.kr.

Fjárhagsstaðan er traust, skuldir mjög hóflegar og hafa farið lækkandi þrátt fyrir fjárfestingar. Á árinu 2020 er áætlað að eignfærð fjárfesting nemi 77 mkr.  Þar vegur þyngst nýtt malbik á Ægissíðu og síðan fjárfesting í sundlauginni, ný setlaug og buslulaug.  Gert er ráð fyrir nýrri lántöku á árinu upp á 40 mkr.

Á liðnu ári hefur verið fjárfest minna en árin á undan eða fyrir innan við 20 mkr., stærsta einstaka fjárfestingin var kaup á hjólaskóflu.  Engin lán voru tekin á árinu heldur var greitt upp lán vegna leiguíbúðar sem var seld.

Gjaldskrár hækka að jafnaði um 2 - 3% á árinu 2020.  Þó er vert að nefna að vistunargjöld í leikskóla og skólavistun verða óbreytt og hafa verið það síðan 1. janúar 2016, einnig hafa gjöld vegna fæðis verið óbreytt síðan 1. jan 2017 og verða áfram.  Ekki hækkar heldur í sund fyrir börnin.  Námsgögn verða áfram frí við Grenivíkurskóla og frístundastyrkur hækkar úr kr. 27.500 í kr. 30.000 á næsta ári.  Er þetta allt til marks um stefnu sveitarstjórnar um fjölskylduvænt samfélag og þjónustu í fremstu röð fyrir íbúana.

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar eru þessar:

  • Miðað er við að sveitarfélagið verði með svipaðan rekstur næstu ár og verið hefur og veiti sambærilega þjónustu áfram.
  • 2020 er áætlað miðað við fyrirliggjandi gögn, t.d. kjarasamninga og áætlanir frá Fjársýslu ríkisins, Þjóðskrá og Jöfnunarsjóði.
  • Áætlun 2021 – 2023 gerir ráð fyrir 2% verðlagshækkun á ári og samsvarandi hækkun á bæði tekjur og gjöld
  • Fjárfestingaáætlun tímabilsins, sem og áætlun um sölu eigna, er reiknuð inn í áætlun og hefur áhrif á t.d. afskriftir og fjármagnsliði.

Fjárhagsáætlun áranna 2020 – 2023 í heild er að finna í þessu pdf-skjali.