Laus störf hjá Grýtubakkahreppi

Grýtubakkahreppur auglýsir tvö laus störf:

 

1.  Starf umsjónarmanns Íþróttamiðstöðvar og tjaldsvæðis á Grenivík.

 

Í starfinu felst m.a.;

Umsjón með rekstri Íþróttamiðstöðvarinnar á Grenivík, og tjaldsvæðis.

Skipulagning starfa og stjórnun starfsmanna.

Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana í samráði við sveitarstjóra.

Sundlaugarvarsla að hluta.

Hæfni, reynsla og þekking sem getur komið að notum er m.a.;

Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Grunnfærni í tölvunotkun.

Lipurð og hæfni í samskiptum.

Færni í íslensku í ræðu og riti, tungumálakunnátta kostur.

Menntun, brennandi áhugi og/eða þekking á íþróttum og/eða ferðamálum.

Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi.

Þekking/menntun/áhugi á tæknibúnaði.

 

Launakjör skv. kjarasamningum Sambands ísl. sveitarfélga.

Næsti yfirmaður er sveitarstjóri sem gefur nánari upplýsingar á skrifstofu Grýtubakkahrepps eða í síma 414 5400.

 

2.  Starf umsjónarmanns fasteigna Grýtubakkahrepps.

Í starfinu felst m.a.;

Umsjón og eftirlit með fasteignum sveitarfélagsins, gerð viðhaldsáætlana og eftirfylgni þeirra, öflun tilboða og samskipti við verktaka.

Húsvarsla við Grenivíkurskóla.

Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana í samráði við sveitarstjóra.

 

Hæfni, reynsla og þekking sem getur komið að notum er m.a.;

Lipurð og hæfni í samskiptum.

Skipulagshæfileikar og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Iðnmenntun og þekking á fasteignum og tæknibúnaði.

Grunnfærni í tölvunotkun.

 

Launakjör skv. kjarasamningum Sambands ísl. sveitarfélga.

Næsti yfirmaður er sveitarstjóri sem gefur nánari upplýsingar á skrifstofu Grýtubakkahrepps eða í síma 414 5400.

 

Umsóknum um störfin skal skilað gegnum vef Grýtubakkahrepps www.grenivik.is eða á netfangið sveitarstjori@grenivik.is eigi síðar en 17. febrúar 2022.

Grýtubakkahreppur vinnur eftir jafnréttisáætlun og eru konur hvattar til að sækja um störf hjá hreppnum ekki síður en karlar.

 

Sveitarstjóri